KOSMO Flyer

Miles and Sky

0

Trip Report

รีวิวสายการบิน

โบรา โบร่า ความฝันที่เป็นจริง :

การบินไทย A380-800 Business Class กรุงเทพ – โตเกียว

สายการบิน EVA air Hello Kitty Business Class โตเกียว (ฮาเนดะ) – ไทเป (ซงชาน)

สายการบิน Singapore Airline A330-300 Business Class กรุงเทพ – สิงคโปร์

ผจญภัยในอเมริกาใต้ :

Qatar Airways 777-200LR Doha-Buenos Aires Business Class

 

รีวิว Lounge สายการบิน

 

Al Mourjan , Qatar Airways Business Class Lounge , Doha

 

 รีวิวโรงแรม

โรงแรม Mercure Ginza

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *